LOGISTIKA

➟ Ručné balenie, komisionovanie, označovanie
➟ Príprava, kompletizácia dodaného, prijatého tovaru na sklad a tovaru vydaného zo skladu
➟ Komisionovanie
➟ Starostlivé zaobchádzanie s výrobkami
➟ Primerané znalosti pre správu skladových IT nástrojov a systémov
Manipulácia s nákladom, nakladanie tovaru pomocou stroja
➟ Použitie skladových manipulačných zariadení (vysokozdvižný vozík)
➟ Nakladanie, manipulácia s nákladom
➟ Znalosť vysokozávesných skladových systémov

Spolupracujeme s odborníkmi v oblasti logistických služieb, ktorí vykonávajú strojovú prevádzku skladov, vysokých skladov. 

Na vykonávanie všeobecných skladovacích úloh sú naši zamestnanci kvalifikovaní pre nákladné vozidlá s čelnou nápravou, vysokozdvižné vozíky so sedadlo, kabínou pre vodiča, nízkozdvižné vozíky, ťahače 

Pri nakladaní s vysokými skladmi máme k dispozícii skúsených pracovníkov v úzkych koridorových zariadeniach.

Pri plnení úloh týkajúcich sa komisionovania a balenia jednotlivé úkony realizujú naši kolegovia s použitím softvéru definovaného zákazníkom pre prípravu výrobkov na výrobu, dodanie, balenie, prebaľovanie.