Podpora výrobných liniek

➟ Montážna práca
Plastové, extrudovacie, vstrekovacie a PUR peniace stroje
➟ 
Obrábacie centrá
➟ 
Manipulácia s brúsnymi strojmi eliminujúcimi nevhodné výrobky

V prípade výrobných ťažkostí v dôsledku nepretržitej služby meniacich sa potrieb trhu našich partnerov sa v rámci našej služby zaväzujeme zriadiť a v prípade potreby vyškoliť našich kolegov, aby zvládli jednotlivé pracovné stanice v priebehu niekoľkých pracovných dní.

V prípade komplexných požiadaviek sa s naším projektovým tímom podieľame aj na prevádzke kompletných samostatných výrobných liniek s našimi kolegami, ktorí majú skúsenosti s obsluhou strojov používaných v priemysle, čo môže zahŕňať aj kontrolu kvality po výrobe a zabezpečenie kvality a riadenie techniky.

V záujme dokončenia našich služieb poskytujeme našim zákazníkom infografiku výroby a efektívnosti a poskytujeme dokumentáciu v súlade s platnými normami a interným systémom riadenia kvality.