O NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Spoločnosť TQL založili na Slovensku László Piski a Tamás Háhn v roku 2016. Majitelia ju založili na základe svojich viac ako 15 -ročných odborných skúseností v automobilovom sektore, sektore služieb a zabezpečenia kvality.

Profil spoločnosti je založený na poskytovaní služieb v automobilovom priemysle a poskytuje flexibilné riešenia pre jednotlivé odvetvia, ktoré sa prispôsobia rôznorodým požiadavkám trhu.

Neustály rast a rozvoj spoločnosti je zabezpečený harmóniou spokojnosti zamestnancov a služieb poskytovaných partnerom. 

Naše poslanie:

✔ Neustály rast a rozvoj spoločnosti je zabezpečený harmóniou spokojnosti zamestnancov a služieb poskytovaných partnerom.

✔ Naši skúsení kolegovia pracujú v sektore služieb roky.

✔ Pracujeme v jednote s klientom, pre klienta a pre seba navzájom, aby sme plne uspokojili všetky potreby.