Príprava na audit, vykonávanie auditu

Vykonávanie auditov systémov a procesov v súlade s Vašim programom auditov vo Vašej prevádzke alebo u Vášho dodávateľa.

Systémové audity:

➟ ISO 9001
IATF 16949

➟ ISO 14001
➟ Alebo iné systémy riadenia podľa noriem.

Procesné audity:

➟ VDA 6.3
Formel Q