Kontrola kvality

V záujme zabezpečenia správnej kvality výrobkov v každom kroku dodávateľského reťazca vykonávame kontrolu výrobkov.

✔ kontrola prijatého tovaru
✔ kontrola počas výroby
✔ inálna kontrola
✔ kontrola firewallu
✔ Kontroly CSL, CSL2

V záujme zistenia chýb výrobkov v rámci výrobných priestorov vykonávame s našimi zamestnancami kontrolu výrobkov medzi jednotlivými fázami výrobného procesu podľa chýb definovaných zákazníkom. 

Na základe očakávaní zákazníka vykonávame službu počas výroby, v stave hotového výrobku, dokonca aj na nezávislej definovanej pracovnej stanici (firewall, CSL).