Technické poradenstvo

➟ Podpora inštalácie a premiestnenia továrne, výrobnej linky v celej EÚ

➟ Údržba priemyselných výrobných zariadení

➟ Inštalácia ťažkých strojov, podpora pohybu

➟ Prispôsobenie priemyselných energetických systémov inštalácii

➟ Továreň, presun výrobnej linky

➟ Plánovaná údržba strojov podľa vopred dohodnutého plánu (obsah a čas)

➟ Vykonávanie údržbových úloh ad hoc