NÁVRH, VÝROBA, MERANIE

➟ Návrh a výroba riadiacich a výrobných zariadení, meradiel
➟ 
Meranie, kalibrácia a ročná kontrola zariadení
➟ 
Možnosť exponovaného merania pomocou 3D meracieho rámu

Pre našich partnerov vykonávame projektovanie a výrobu výrobných liniek, ako aj časových prístrojov, meracích prístrojov. 

Pomocou nášho zariadenia na 3D meranie je možné realizovať meranie nástrojov, výrobných prvkov, prístrojov, ročné kontrolné meranie v priestoroch zákazníka.